Veikkaushäviöt 1700 miljoonaa euroa vuodessa. Voittaako suomalainen silti aina?

Veikkaus on viime aikoina joutunut aiempaa huomattavasti tiukemman yhteiskunnallisen keskustelun kohteeksi. Jos et ole vielä perehtynyt asiaan, tässä on tiivis yhteenveto. Uskallan väittää, että aihe on vähintäänkin tutustumisen arvoinen.

Suomalainen rahapelijärjestelmä perustuu Veikkauksen yksinoikeuteen (=monopoli), jonka tavoitteena on tarjota rahapelejä vastuullisesti ja minimoida pelaamisesta mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Suomalaiset pelaavat rahapelejä eniten Euroopassa ja neljänneksi eniten koko maailmassa. Hävisimme Veikkauksen peleihin viime vuonna rahaa 1,7 miljardia, eli 310 euroa per suomalainen.

Pelikatteesta jäi Veikkauksen henkilöstön palkkojen, arpajaisveron, myyntipalkkioiden ym. kulujen jälkeen edunsaajille jaettavaksi 1 miljardi euroa. Veikkauksen mukaan ”Yhteiseen hyvään, meille kaikille.

Punaisiksi rahapeleiksi luokitelluista peliautomaateista 41% pelikatteesta

700 miljoonaa euroa (41%) edellä mainitusta 1,7 miljardin pelikatteesta tulee peliautomaateista, joita pidetään kaikista rahapeleistä vahvimmin riippuvuutta ja peliongelmia aiheuttavina. Näitä kutsutaan punaisiksi peleiksi, joita ovat myös urheiluvedonlyöntipelit ja nettiarvat.

Peliautomaatteja on hajasijoiteltuna noin 18 500 kpl ympäri Suomen. Nämä automaatit siis sijaitsevat kaupoissa, kioskeissa, liikenneasemilla, urheilutiloissa, sairaaloissa ja muissa vastaavia paikoissa. Hajasijoitettujen peliautomaattien määrä on koko maailman mittakaavassa suuri (tai jopa suurin). Lisäksi pelisaleissa on vielä noin 3000 automaattia.

Nyt peliautomaattien määrää ollaan Veikkauksen ilmoituksen mukaan vähentämässä niin, että niitä olisi tämän vuoden lopussa 10 500 kpl. Samalla myyntipaikkakohtaisten automaattien maksimimääräksi alennetaan neljä kpl.

Lisäksi automaatteihin on tammikuun 2021 loppuun mennessä tulossa pakollinen tunnistautuminen, minkä pitäisi Veikkauksen mukaan ehkäistä peliongelmia. Tunnistautumisesta on kuitenkin nostettu esiin myös sellainen näkökulma, että se mahdollistaa entistä tarkemmat markkinoinnin kohdentamisen.

Peliautomaatteja on sijoiteltuna eniten alueille, joiden sosioekonominen asema on heikko. Tämä johtuu siitä, että sijoittelua on tehty automaattien tuottojen mukaan. Automaatteja on siis eniten siellä, mistä saadaan parhaiten tuottoja.

Markkinointiviestintään 30 miljoonaa euroa

Tarjotakseen rahapelejä vastuullisesti ja minimoidakseen pelaamisesta mahdollisesti aiheuttuvia haittoja, Veikkaus panostaa markkinointiviestintään vuodessa noin 30 miljoonaa euroa. Tähän kuuluu mm. tuotemainonta, pelikohdeinformaatio, myyntikanavien markkinointi ja sponsorointi.

Peliongelmaisia yli 100 000. Määrä ei ole vähentynyt.

Veikkauksen ”parhaat asiakkaat” häviävät Veikkauksen peleihin keskimäärin 700 e/kk. THL:n mukaan noin 5 prosenttia pelaajista häviää noin puolet Veikkauksen tuotoista. THL:n mukaan (2019) noin 2,5% pelaajista häviää noin puolet Veikkauksen tuotoista.

Suomessa on THL:n mukaan yli 100 000 peliongelmaista. Määrä on pysynyt samana vuodesta 2007. Rahapeliriippuvaisten määrä on 52 000. Välillisesti rahapeliongelmien arvioidaan koskettavan lähes miljoonaa ihmistä.

Vastuullista rahapelitoimintaa valvomassa 13 edunsaajien edustajaa

Rahapelaamista säätelee arpajaislaki ja toiminnan ylin valvoja on poliisihallitus. Veikkauksen hallintoneuvostossa toimintaa valvoo kahden puheenjohtajan lisäksi 26 jäsentä, joista puolet edustaa edunsaajia. Hallintoneuvoston tehtävänä on ”valvoa yhtiön hallintoa ja vastuullista rahapelitoimintaa sekä tukea yhtiön ja sidosryhmien välistä yhteistyötä”.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan ”Suomen rahapelijärjestelmän sääntely ei täytä tehokkaan valvonnan vaatimusta. Sääntelystä on vastuussa monta eri tahoa, joiden tehtävät ovat osittain päällekkäisiä. Siksi niiden keskinäiset vastuut jäävät epäselviksi.”

Useita tuhansia edunsaajia jakamassa miljardin euroa rahapelihäviöt

Veikkaukselle hävitty miljardi jaetaan eteenpäin useammalle tuhannelle edunsaajalle, joita edustavat seuraavat kattojärjestöt pienimmästä osuudesta suurimpaan:

  • Hippos, hevosurheilu
  • Allianssi, nuorisojärjestöt
  • Suomen Akatemia, tiede
  • Kulta, kulttuuri ja taide
  • Olympiakomitea, urheilu
  • Soste, sosiaalialan järjestöt
KUVA: Veikkaus, Vuoden 2020 tuoton jako

Koronakriisi on leikannut Veikkauksen tuottoja jopa 350 miljoonalla eurolla. Suomen hallitus on kuitenkin esittänyt, että tämä summa kompensoidaan edunsaajille valtion toimesta täysimääräisenä vuoden 2021 osalta.

Lähteitä

Minua huomattavasti perinpohjaisemmin Veikkausta ovat käsitelleet esimerkiksi YLE:n MOT ja Martin Paasi & Miikka Luukkonen, jotka ansiokkaassa blogissaan ja podcastissaan päätyivät ehdottamaan Veikkaukselle peräti taloustieteen Nobel-palkintoa. Jos aihe kiinnostaa, suosittelen tutustumista.

Keskustelu jatkuu Facebookissa »