Finnwatchin tulonmuuntosumutus iskee jokaiseen suomalaiseen osakeyhtiöön

Finnwatch käyttää 430-kampanjassaan verovälttelyä ja tulonmuuntoa keppihevosena pyrkimykselleen kiristää listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta. Kampanjassa mukana olevat järjestöt eivät joko ymmärrä tätä tai ovat mukana sumutuksessa.

Finnwatch kampanjoi verovälttelyä vastaan yhdessä lukuisten eri kansalaisjärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa. Mukana 430-kampanjassa ovat esimerkiksi Luonnonsuojeluliitto, Tehy ja SAK. Kampanja vaatii päättäjiltä ripeitä toimia verovälttelyn kitkemiseksi kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kampanjan nimeksi nostettu luku 430 miljoonaa euroa pohjautuu kampanjan verkkosivuston mukaan valtiovarainministeriön laskelmiin tiettyjen verovälttelyä torjuvien toimenpiteiden vuosittaisesta verovaikutuksesta. Toisin sanoen kampanja onnistuessaan tuottaisi valtiolle vähintään 430 miljoonaa euroa lisää verotuloja.

Kampanjan kohteena on tulonmuunnon estäminen

Kampanjan esittelemästä neljästä keinosta yksi on veropohjan tiivistäminen, johon kuuluu nk. tulonmuunnon estäminen. Finnwatch itse määrittelee verkkosivustollaan tulonmuunnon seuraavasti:

Tulonmuunto tarkoittaa, että tehty työ laskutetaan pöytälaatikkoyhtiön kautta sen sijaan, että töitä tehtäisiin normaalissa palkkatyösuhteessa. Tällä järjestelyllä hyvätuloinen ja varakas henkilö voi välttyä ansiotuloverolta ja nostaa tulot yhtiöstään osittain verovapaina nk. huojennettuina osinkoina.

Ratkaisuna tulonmuunnon estämiseen kampanja esittää listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kiristämistä.

Osinkoverotuksen kiristys iskee jokaiseen suomalaiseen yrittäjään

Ongelmana tässä on se, että osinkoverotuksen kiristys ei suurimmalta osalta vaikuttaisi verovälttelyksi tulkittavaan tulonmuuntoon, vaan ihan tavallisten suomalaisten yrittäjien verotukseen. Nämä yrittäjät eivät tyypillisesti toteuta verovälttelyä tai ainakaan sen keinona ei ole tulonmuunto.

Tulkintani mukaan Finnwatch käyttääkin kampanjassaan verovälttelyä ja tulonmuuntoa keppihevosena pyrkimykselleen kiristää listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta. Kohteena on siis kaikki Suomen liki 270 000 listaamatonta osakeyhtiötä. Kampanjassa mukana olevat järjestöt eivät joko ymmärrä tätä tai ovat mukana sumutuksessa.

Listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen verotusta voi mielestäni aivan perustellusti kritisoida ja siinä kieltämättä on omat ongelmansa. Millään tavalla tuomittavasta toiminnasta saati laittomasta verovälttelystä siinä ei kuitenkaan ole kysymys. Ei vaikka kampanja antaakin ymmärtää toisin.

Erityisen merkittävän tästä sumutuksesta tekee se, että suurin osa kampanjan tavoittelemasta verotulojen kasvusta tulisi nimenomaan listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kiristämisestä. Kiristyksen osuus laskennallisesta verohyödystä on 288 miljoonaa euroa, eli lähes 70% tavoitteeksi asetetusta 430 miljoonasta eurosta.

Miten vastaatte Finnwatch ja kampanjan osallistujat?

Asian selkeyttämiseksi toivon Finnwatchilta ja muilta kampanjan osallistujilta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen verotuksessa lain mukainen verojen maksaminen mielestänne verovälttelyä?

2. Jos ei ole, miksi verovälttelyyn keskittyvän kampanjanne suurin vaatimus on listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotuksen kiristäminen?

3. Mikä arvionne mukaan on verovälttelyksi määriteltävän tulonmuunnon vähentämisen osuus siitä laskennallisesta 288 miljoonan euron verohyödystä, jonka listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen verotuksen kiristäminen tuottaisi?

4. Haluatteko kiristää kaikkien suomalaisten listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotusta huolimatta siitä, että kyse ei ole verovälttelystä?

Lämmöllä,
Laaksonen

Keskustelu jatkuu Facebookisssa »

Vastaa