Elokapina on kiinnostava ja tärkeä osa demokratiaamme – olet sen toiminnasta mitä mieltä tahansa

Vain vähän liioitellen voi sanoa, että Elokapina on räjäyttänyt sosiaalisen median. Väkeviä mielipiteitä riittää ja niitä esitetään enemmän tai vähemmän huolellisesti perustellen. Mutta mistä Elokapinassa on kysymys, miten siihen pitäisi suhtautua ja missä Elokapinaan kohdistuva kritiikki menee pieleen?

KUVA: Tero Heikkilä / Elokapina / Extinction Rebellion Finland”.

Elokapina on kansainvälinen liike, jonka tarkoituksena on vauhdittaa toimia ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Toiminta on hajautettua, eikä liikkeellä ole keskitettyä johtoa. Elokapina käyttää suoraa toimintaa, mutta on sitoutunut väkivallattomuuteen.

Tarkoitus on hyvä ja Elokapina on oikealla asialla. Vaikka tietoisuus ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta ja sen negatiivisista vaikutuksista on kasvanut nopeasti, voisimme tehdä enemmän ja nopeammin. Elokapina pyrkii ratkomaan ihmiskunnan historian haastavinta kriisiä.

Vaatimukset kohdistuvat Suomen hallitukseen

Elokapina kohdistaa vaatimuksensa päättäjiin. Sen tarkoituksena ei siis ole tavallisten kansalaisten syyllistäminen, vaan päätöksenteon parantaminen. Suoran toiminnan aiheuttamat häiriöt kuitenkin vaikuttavat myös tavallisiin ihmisiin, koska se on keino saada huomiota.

Elokapina on verkkosivustolleen kirjannut vaatimuksensa Suomen hallitukselle:

  1. ilmasto- ja ympäristöhätätilan julistaminen ja kriisitiedotus
  2. sitova lainsäädäntö hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuonna 2025
  3. satunnaisotannalla valittavan kansalaisfoorumin kutsuminen koolle.

Vaatimuksessa ilmastohätätilan julistamisesta on kyse viestinnästä. Jos kriisi päättäjiemme toimesta nostettaisiin selkeästi esiin erityisen vakavana, se vaikuttaisi median, kansalaisten ja päättäjien toimintaan. Parhaimmillaan kriisiyttäminen toimii eteenpäin työntävänä voimana.

Hiilineutraali Suomi vuoteen 2025 mennessä on minusta (valitettavasti) epärealistinen vaade, eikä se siksi ole hyvä. Voisin kuitenkin tulkita vaatimusta väljemmin niin, etteivät nykyiset tavoitteemme ole tarpeeksi kunnianhimoisia ja että niiden saavuttamista on syytä epäillä.

Demokraattisen järjestelmämme ulkopuolella tapahtuva painostus tai päätöksenteko ei minusta olisi hyväksyttävä vaatimus. Tätä Elokapinan vaatimus kansalaisfoorumin koolle kutsumisesta ei kuitenkaan ole, vaan kyse on vuoropuhelun lisäämisestä nykyisen demokratian puitteissa.

Kritiikin määrä on suuri, mutta laatu heikko

Elokapina on kohdannut voimakasta ja värikästä kritiikkiä. Suuri osa kritiikistä on huonosti perusteltua ja asiatontakin. Se ei liity liikkeen toimintaan, vaan tarttuu esim. oletuksiin osallistujien työttömyydestä, sosiaaliturvan käytöstä ja piilotetuista motiiveista.

Osa kritisoijista näyttää pyrkivän rationalisoimaan kritiikkinsä puuttumalla esimerkiksi toiminnan lainmukaisuuteen ja aiheutettuun haittaan. Minusta tämä vaikuttaa sumuverholta, jolla peitetään todelliset ärtymyksen syyt. Elokapina on kuin kipeää tekevä piikki lihassa.

Esimerkiksi Elokapinan aiheuttama konkreettinen haitta liikenteelle on aika pieni. Poliisi on reagoinut nopeasti ja ajotie on ollut kerrallaan suljettuna vain joitain tunteja. Helsinki City Running Day aiheutti suurempia muutoksia ja Jyväskylässä ralli sulkee useita katuja.

Useimmat meistä myös joskus rikkovat lakia. Ajamme ylinopeutta, kävelemme päin punaisia ja maksamme raksamiehelle pimeästi. Yksikään mielenosoitus ei ole etukäteen laiton ja mielenosoitus saa aiheuttaa haittaa. Poliisi sitten valvoo ja puuttuu harkintansa mukaan asiaan.

Elokapina käyttää suoraa toimintaa ja aiheuttaa häiriötä, jotta se saisi äänensä kuuluviin. Monilla Ilmastonmuutoskeskustelun osapuolilla on käytössään valtavat resurssit. Esimerkiksi fossiiliteollisuuden lobbaus on ollut ja on edelleen hurjassa mittakaavassa. Elokapina siis käyttää tehokkaasti niitä keinoja, joita sen ulottuvilla on.

Ilmastonmuutoksen syy ei ole kapitalismi

Kritiikin aihe on myös Elokapinan väitetyt vaateet kapitalismin purusta. Tällaista vaatimusta ei Elikapinan toimesta virallisesti ole esitetty, mutta jotkut osallistujat kyllä nostavat teemaa esiin. Ilmastonmuutos ei johdu kapitalistisesta järjestelmästä, vaan fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvasta kasvusta.

Mikä tahansa muukin järjestelmä olisi siis johtanut samaan, jos se olisi perustunut fossiilisten polttoaineiden käyttämiseen. Ja jos ei olisi, olisimme huomattavasti nykyistä köyhempiä. Kapitalismi ei siis ole syy, mutta siihen kuuluvan markkinatalouden täytyy olla ratkaisu.

Mielenosoittaminen on aiempien sukupolvien kovalla hinnalla lunastama oikeus

Erittäin tärkeä huomio on, että mielenosoittaminen on ihmisen perustuslaillinen oikeus. Se kuuluu olennaisesti länsimaiseen demokratiaan. Minä ainakin elän mieluummin maassa, jossa ihmiset saavat vapaasti ja turvallisesti osoittaa mieltään. Vaihtoehtoja löytyy aika läheltä.

Tutkija ja filosofi Henrik Rydenfelt tiivistää asian HS:n artikkelissa hyvin: ”Mielenosoittaminen ei ole kiva mahdollisuus, vaan aiempien sukupolvien kovalla hinnalla lunastama oikeus. Ei tarvitse mennä rajoilta kovin kauaksi nähdäkseen, mikä on vaihtoehto.

Tunnen ylpeyttä Elokapinan ja Poliisin toiminnasta

En toistaiseksi ole osallistunut Elokapinan toimintaan kuin kirjoittamalla. Kävin kuitenkin eilen Pikkuparlamentin puistossa, jossa keskustelin osallistujien kanssa ja seurasin Poliisin ammattimaista toimintaa. Päällimmäinen tunne oli ilo ja ylpeys kaikista osapuolista.

Minusta Elokapina on kiinnostava ja tärkeä osa demokratiaamme. En ole liikkeen kanssa kaikesta samaa mieltä, mutta he ovat mielestäni oikealla asialla. Elokapinan toimintaan kohdistuvaa kritiikkiä pidän suurelta osin laaduttomana ja asiattomanakin, ja toivon parempaa.